nieuwsimage

Referentie KwadrantGroep

Omschrijving corebusiness van de organisatie:
De KwadrantGroep is een initiatiefrijke en veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en diensten levert. De KwadrantGroep is geworteld in Friesland en met tien labels actief in zes marktsegmenten in Noord en Midden Nederland. Er werken ruim 8.000 mensen en de totale jaaromzet bedraagt ca. € 225 miljoen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Drachten. We bestaan uit de zorgbedrijven De Friese Wouden, Palet, Elkander, Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ) en maaltijdenbedrijf Van Smaak.

Naam contactpersoon:
Johan Melein, Hoofd ICT

Soort training:
Training Telefonische communicatie

Gestelde doelstelling: 
Juiste vaardigheden en handvatten aanreiken om zo de kwaliteit en eenduidigheid van de communicatie binnen de ICT Servicedesk van de KwadrantGroep naar een hoger niveau te brengen.

Behaalde resultaten:
Ik en de medewerkers van de Servicedesk ICT hebben de training als zeer leerzaam en waardevol ervaren. De medewerkers handelen nu meer op een uniforme wijze, zijn (nog) meer klantgericht en coachen elkaar op de gemaakte afspraken.

Quote van de klant: 
De training werd op een leuke, uitdagende en toch ontspannende manier gegeven waardoor medewerkers ook “los” kwamen en het nut en noodzaak meer gingen inzien en zich 100% hebben ingezet voor het beoogde resultaat.