nieuwsimage

Referentie Militair Revalidatie Centrum Aardenburg

Naam organisatie: Militair Revalidatiecentrum Aardenburg
Contactpersoon: N. Feddes
Corebusiness: Revalidatiecentrum voor burgers en militairen
Soort training: telefonie en receptie

Gestelde doelstelling: professionaliteit verhogen, dienstverlening vergroten, bewustwording en uniformering van de begroeting

Behaalde resultaten: uniforme begroeting, bewustwording van gewoontes (verkleinwoorden, informeel taalgebruik), verbeterde samenwerking front-office medewerkers

QuoteDe training heeft bij veel medewerkers inzicht gegeven in hun eigen gedrag. De toon van de cursus was niet belerend, maar positief en prettig. De cursusleiders zijn deskundig en toegankelijk; door het voorgesprek en de Mystery Calls waren ze goed voorbereid. De cursisten waren erg tevreden.