nieuwsimage

De klant als kostbare grondstof

Als gevolg van de crisis staat de klant weer centraal. Succesvol ondernemen lukt alleen door een nauwe relatie met de klant op te bouwen. Een organisatie moet zich laten managen door zijn klanten. Klantinformatie is goud waard.
Wie vanuit het contact met de klant denkt, zet een nieuwe stap in het communiceren met de markt. Voor een optimaal klantcontact met de klant moet je luisteren  en anticiperen. Luister naar wat de klant over de organisatie of over zijn wensen zegt! Deze geluiden vang je op bij de afdelingen die dagelijks contact hebben met de klant.

Contact met klant betaalt zich terug
Als het klantcontact optimaal is, kunnen de medewerkers nuttige informatie (vanuit klantvragen) teruggeven aan alle afdelingen van een organisatie. Processen en activiteiten kunnen met die feedback verbeterd worden. Optimaal klantcontact kan voorkomen dat bestaande relaties weglopen.

Kostbare grondstof
Maak van de afdeling Klantcontact de centrale informatiepost. Behandel de hartenkreten van klanten als een kostbare grondstof en doe hier dus iets mee in de organisatie. De klant is dus inderdaad de grondstof van je bedrijf.

Bron: Telecommerce