Incompany-trainingen

Training Receptioniste

Presentatie en Representatie

Receptionistes zijn een belangrijk visitekaartje van een organisatie. Zij hebben het eerste contact met gasten, aan de balie en vaak ook aan de telefoon. Het is dan ook essentieel om deze functie  op representatieve en klantgerichte wijze uit te kunnen oefenen. De incompany-training Receptioniste leert receptionistes en baliemedewerkers de juiste vaardigheden. Zoals elke incompany-training van Quality Calls is deze training maatwerk en bedoeld om met het hele team te volgen.

Training Receptioniste op maat
De training Receptioniste combineert direct de theorie met praktijk. Voorafgaand aan de training inventariseren we met de leidinggevende en het team receptionistes de knelpunten uit de dagelijkse praktijk. Zo maken we de training op maat voor uw organisatie. Met rollenspellen oefenen en evalueren we de aangedragen praktijksituaties.

Training telefonische communicatie
Naast (re)presentatie, het ontvangen en doorverwijzen van klanten komt ook de telefonische communicatie aan bod. We gaan in op woordkeuze, stemgebruik en de telefoonetiquette. Daarnaast komt het omgaan met weerstanden en emoties van de klant aan bod in de training. Tot slot gaan we in op de gesprekstechnieken, zoals luisteren, samenvatten en doorvragen.

Klantgericht telefoneren
Door het opnemen van de (telefoon)gesprekken krijgen deelnemers  inzicht in hun eigen communicatiestijl. Tevens leert het team op een positieve wijze feedback te geven en te ontvangen. Na afloop van de training Receptioniste is de deelnemer in staat om zowel verbaal als non-verbaal een kwalitatief goed (telefoon)gesprek te voeren, op een klantgerichte en professionele manier.

Leerdoelen
Na afloop van onze training Receptioniste

  • zijn alle deelnemers bewust van hun rol als visitekaartje van de organisatie;
  • zijn alle deelnemers in staat om zowel de balie als telefoon professioneel en klantgericht te bedienen;
  • hebben alle deelnemers een klantgerichte opstelling, zowel verbaal als non-verbaal;
  • kunnen alle deelnemers op de juiste manier omgaan met lastige situaties.

Voor wie?
Receptie- en balieteams die de kwaliteit van het klantcontact willen verbeteren.

Duur
Twee dagdelen van 4 uur, met een tussenpose van 2 tot 3 weken.

Aantal deelnemers
Maximaal 9 deelnemers.

Locatie
Intern bij uw organisatie of in overleg op locatie.

Een klant:
Rob Moens, Hoofd Klant Contact Centrum gemeente Alkmaar

“Wat ik echt goed vond om te zien is dat Yasmin en Wilma duidelijk de confrontatie zochten met de medewerkers en goed lieten inzien hoe hun gedrag en handelen op een klant overkomt, maar vooral hoe een klant zich voelt. Het was echt maatwerk.”

Een deelnemer:
“Ik heb nog nooit zo'n leuke, prettige training gehad waarbij de stof die is doorgesproken ook echt blijft hangen.”

Wilt u deze training individueel volgen?
Open training receptioniste