Incompany-trainingen

Training Klantenservice medewerker

Competent aan de telefoon

De functie van klantenservice medewerker vraagt om sterke persoonlijke capaciteiten. Tijdens onze incompany telefoontraining leert uw klantenservice team deze capaciteiten te ontwikkelen. De training is toepasbaar binnen iedere branche. Zoals elke incompany-training van Quality Calls is deze telefoontraining maatwerk en bedoeld om met het hele team te volgen.

Training Klantenservice medewerker om beter te communiceren
Voor medewerkers op een Klantenservice zijn competenties zoals het analyseren van klantbehoeften, actief luisteren, overtuigingskracht en de juiste stemming van essentieel belang. Tijdens de telefoontraining komen al deze aspecten aan de orde. Uw wensen en de te behalen doelen binnen uw organisatie, staan hierbij centraal. Uw team leert beter te communiceren, empathie te tonen bij een klacht en de juiste balans te vinden tussen het belang van de klant en van de organisatie.

Telefonisch klantcontact op hoog niveau
Na afloop is uw klantenservice team beter in staat om kwalitatief goede telefoongesprekken te voeren. Tevens leert het team op een positieve wijze feedback te geven en te ontvangen. We maken gezamenlijke afspraken om het telefonische klantcontact in de dagelijkse praktijk op een hoog niveau te brengen en te houden. Met uniforme afspraken is het voor medewerkers op de klantenservice ook makkelijk om elkaar aan te spreken.

Leerdoelen
Na afloop van de telefoontraining voor klantenservice medewerkers

  • hebben de deelnemers inzicht in servicelevels;
  • hebben de deelnemers kennis van gesprekstechnieken;
  • zijn de deelnemers vaardig in het voeren van verschillende gesprekssoorten;
  • zijn de deelnemers beter in staat om beter om te gaan met de emoties van de klant;
  • zetten deelnemers de commerciële doelen effectiever in.

Voor wie?
Deze telefoontraining is bedoeld voor medewerkers klantenservice ofwel customer support, helpdesk medewerkers en callcenter medewerkers.

Duur
Twee dagdelen van 4 uur, met een tussenpose van 2 tot 3 weken.

Aantal deelnemers
Maximaal 9 deelnemers.

Locatie
Intern bij uw organisatie of in overleg op locatie.

Een klant: 
Immie Hartsuiker, teamleider afdeling Relatiebeheer bij Nuvema Uitvaartverzekeringen in Baarn
“Een goede training met een duidelijke verdieping specifiek gericht op de eigen wensen en behoeften van het bedrijf en afdeling.”

Een deelnemer:
“Ik ben mij nu bewust van mijn persoonlijke aandachtspunten en mijn referentiekader. Ik ga aan de slag met het in de praktijk brengen van de handvatten die ik tijdens de training heb gekregen.”

Meer voor klantenservice medewerkers
Voor medewerkers op een klantenservice ligt de focus altijd op het telefonisch klantcontact. Veel (incompany) trainingen van Quality Calls zijn dan ook bij uitstek geschikt voor klantenservice teams.
Klik voor meer informatie op onderstaande telefoontrainingen:

Vervolgtraining
Ook raden we aan uw klantenservice medewerkers minimaal een keer per jaar een individueel coachingstraject aan te bieden. Ook dat kan bij Quality Calls.

Resultaatgericht coachen