nieuwsimage

Referentie Brancheorganisatie Kinderopvang

Klant: Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij de vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.
De kerntaken van de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn:

  • Werkgeversvertegenwoordiging;
  • Belangenbehartiging;
  • Visie- en beleidsontwikkeling;
  • Informatieverstrekking;
  • Dienstverlening.

Met de uitvoering van bovenstaande taken proberen wij leden maximaal te faciliteren om hoogwaardige kinderopvang te kunnen leveren.

Training: Telefonische communicatie.
Deelnemers: Helpdeskmedewerkers.
Doelstelling: Het aanbieden van de juiste vaardigheden en handvatten voor het voeren van kwalitatief goede telefoongesprekken waarbij een uniforme klantbenadering gehandhaafd wordt.

Richard van Dam, officemanager communicatie van Brancheorganisatie Kinderopvang
“De medewerkers hebben aan de hand van uitleg en rollenspelen vaardigheden aan (of af-) geleerd en hebben concrete tools gekregen om telefoongesprekken naast inhoudelijk ook kwalitatief goed af te handelen. Ook is er meer gevoel bij de waarde van deze vorm van contact met onze leden en dus onze belangrijkste klanten.

Door de schat aan ervaring die Yasmin en Wilma meebrengen is het fijn en professioneel schakelen in de voorbereiding op de training, de afstemming over de inhoud (die op maat is) en de training zelf. Onze medewerkers kregen energie van de manier van trainen door de afwisseling tussen theorie en rollenspel en konden hetgeen geleerd direct de volgende dag in de praktijk brengen. Als werkgever wil je een training aanbieden waar je werknemers actief en enthousiast aan deelnemen en iets van meenemen. Nu maanden later merken we dat de theorie uit de training in de praktijk word gebruikt en onze telefoongesprekken meer informatie opleveren, beter aansluiten bij de wensen van onze klanten en efficiënter zijn en ‘core-business’ is. Prima verzorgd, fijne op maat gemaakte readers als naslagwerk en na iedere training een korte en goede evaluatie. Meer dan voldaan aan mijn verwachtingen en die van alle deelnemers aan de training.”