nieuwsimage

Referentie gemeente Lelystad

Naam organisatie:
Gemeente Lelystad, team WABO

Naam contactpersoon:
Han Meijerink en Franc van Mourik

Omschrijving corebusiness van de organisatie:
Lelystad, stad van verbinding. Ontmoeten en samen bouwen.

Soort training:
Klantgericht telefoneren.

Gestelde doelstelling: 
Ontwikkelen mindset, inzicht en skills klantgericht telefoneren.

Behaalde resultaten: 
Meer inzicht, vaardigheden en bewustzijn.

Quote van de klant: 
4G's van Lelystad = Goed Geregeld, Graag Gedaan.

Toelichting: 
De trainer Yasmin Hemke van Quality Calls sloot perfect aan bij de behoefte van het team. De deelnemers aan de training zijn op een prettige en effectieve manier meegenomen in de moderne inzichten die nu gangbaar zijn in het telefonisch klantcontact. Yasmin is een persoonlijkheid die mensen enthousiasmeert, beschikt over uitstekende trainersvaardigheden en ook de praktijk uit eigen ervaring kent.