Mystery calls

Mystery calls

Hoe staat uw telefonisch klantcontact er voor?

Het eerste contact tussen een onderneming en de klant gaat bijna altijd via de telefoon. Helaas gaat dat niet altijd goed. Medewerkers beantwoorden de telefoon niet op tijd of verbinden verkeerd door. Hoe staat het telefonisch klantcontact van uw organisatie er voor?

Worden uw klanten verkeerd doorverbonden?
Uit cijfers blijkt dat een kwart van alle telefoonverkeer niet binnen de irritatiegrens beantwoord wordt. Bijna de helft van de gesprekken wordt ook verkeerd doorverbonden. De beleving van de klant is van essentieel belang voor het oordeel over de algehele tevredenheid over uw afdeling of onderneming.

Mystery calls van Quality Calls
Met de Mystery calls toetst Quality Calls de kwaliteit van het telefonische klantcontact van uw organisatie. Zonder dat uw medewerkers het weten, benaderen wij uw organisatie als kritische klant. We brengen allereerst uw telefonische dienstverlening in kaart. Zo krijgt u een nauwkeurig beeld van de bereikbaarheid van uw onderneming, de klantgerichtheid van uw medewerkers en van het doorverbinden of het correct beantwoorden van vragen. Vervolgens formuleren we een aantal concrete verbeterpunten. Overzichtelijk in heldere rapportages en concrete adviezen.

Telefoontrainingen op maat
Als vervolgtraject kunnen uw medewerkers een van de incompany-trainingen van Quality Calls volgen. Deze telefoontrainingen zijn altijd op maat gemaakt voor uw onderneming. Het hele team volgt gelijktijdig dezelfde telefoontraining, gericht op de verbeterpunten uit de Mystery calls. Klantcontact is namelijk teamwork omdat u als organisatie wilt dat de klant altijd dezelfde behandeling aan de telefoon krijgt. Enthousiast en klantgericht. Precies zoals wij ook onze trainingen en coachingstrajecten geven.

Mogelijke onderwerpen die aan bod komen tijdens de Mystery calls:

  • Bereikbaarheid
  • Professioneel opnemen en afsluiten
  • Doorverbinden
  • Klantgerichtheid
  • Oplossingsgerichte houding
  • Proactieve houding
  • Stemgebruik (intonatie)
  • Luistervaardigheden
  • Woordkeuze en zinsopbouw

Voor wie?
Bent u verantwoordelijk voor een callcenter, het team van telefonistes/receptionistes, baliemedewerkers, secretaresses, verkopers of helpdeskmedewerkers? En wilt u graag inzicht in de kwaliteit van het telefonisch klantcontact? Dan zijn de Mystery calls een zeer geschikt instrument.

Meer informatie
We denken graag met u mee om het telefonische klantcontact op het gewenste niveau te brengen. Met de Mystery Calls heeft u in een keer inzicht in de huidige stand van zaken en een concreet verbeterplan. We brengen graag een offerte uit.